Tag: zfss gdzie w bilansie

Fajny blog o zfss

Nawiązywanie relacji pracowniczych i zfss co to co na podstawie umów cywilnoprawnych: pojęcie i istota prawny stosunków pracy, cechy charakterystyczne pracy świadczonej w ramach stosunku pracy, stosunek pracy a pozapracownicze zatrudnienie, sprawy pracownicze o ustalenie istnienia stosunku pracy. Samozatrudnienie - podejmowanie przez osobę fizyczną prowadzenia działalności gospodarczej, status przedsiębiorcy z odniesieniem do pakietu (...)